De link hier rechts, brengt je files naar de dropbox die Rudolph Regter gebruikt voor zijn klassen. Iedere klas heeft een eigen dropbox, maar meestal ook iedere groep of individuele student.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de scriptie studenten die ik begeleid, die hebben allemaal een eigen dropbox folder die we delen, om zo het samenwerken een stuk handiger te maken: geen zenden van files meer, eventueel via dropbox feedback geven, chats houden etc.