Geef je problemen niet door.


Boek bespreking – De verborgen dynamiek van familiebanden

Systemisch werken.

De gedachte dat veel van onze overtuigingen en psychische problemen hun oorsprong vinden in de familie waar wij zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. Dit is iets waar ik redelijk van overtuigd ben dat dat zo werkt. En kan zelf de afgelopen jaren ervaren hoe dat kan werken met kinderen die in verschillende familie settingen hun jeugd doorbrengen.

Door gesprekken met Lynn en Annemiek ben ik geïnteresseerd geraakt in ‘Systemisch’ werken. Het eerste boek dat ik daar eens grondig over las is van Bert Hellinger met Gunthard Weber en Hunter Beaumont genaamd ‘De verborgen dynamiek van familiebanden’. Een boek dat goed te volgens is en waar de verslagen van de therapeutische gesprekken inzicht geeft in reëel situaties. Hieronder twee punten die ik uit het boek heb gelicht om je warm te maken er meer over te lezen.

Over accepteren en loslaten

Als kinderen hun ouders nemen zoals ze zijn en ook de goede dingen die de ouders hun gegeven hebben, dan zou dit nemen de kinderen hun eisen oplossen. Maar doen ze dat niet, dan blijven ze gebonden aan hun ouders en kunnen niet nemen, noch zich losmaken. Je ouders nemen heeft een vreemd effect: het brengt scheiding teweeg. Het is niet iets dat tegen de ouders gedaan wordt, maar iets dat de relatie met hen voltooit en afrond. Je ouder nemen betekend: ‘Ik neem wat je me gegeven hebt. Het is veel en het is genoeg. Wat ik nog meer nodig heb, daar zal ik zelf voor zorgen of van iemand anders krijgen, en ik laat jullie nu in vrede achter’. Het betekend: ‘Ik neem wat me gegeven is en hoewel ik mijn ouders verlaat, heb ik mijn ouders en hebben zij mij.’

Kinderen die hun ouders niet nemen, moeten op de een of andere manier hun gemist compenseren. Dikwijls is het streven naar zelfverwerkelijking en verlichting in feite het zoeken naar de nog niet genomen vader en de nog niet genomen moeder. Veel mensen hebben ontdekt dat hun zogenaamde ‘midlifecrisis’ zich oploste zodra ze met succes een voorheen verworpen ouder namen.

Systemisch verstrikkingen

Dit is een mooi hoofdstuk en een onderwerp waar ik door te werken met pleegzorg kinderen veel over nagedacht heb en gelezen. Het gedachten van Bert Hellinger vullen daarin aan.

Het zou te ver voeren om er hier veel verder op in te gaan, maar voor me een kenmerk zou zijn de zin: ‘Wanneer ouders uiterlijk handelen in strijd me de belangen van hun kinderen dan kunnen we aannemen dat ze gevangenzitten in een vroegere systemische inbreuk op de orde die liefde geeft’.

Hier is mijn invulling dat liefde een middel is dat als een soort zwaartekracht verschillen eventueel in balans brengt, of niet. En als niet, dat dan door de aard van het verschil het door mensen niet meer als negatief ervaren word of ze er iets mee kunnen doen. Dus accepteren, dat een ouder was zoals die was, zonder dat je als kind dat wil veranderen.

Dan verder: 'Van nature wensen ouders dat hun kinderen bespaard blijft wat ze zelf doorgemaakt hebben en als hun kinderen lijden, lijden zij; als hun kinderen moedeloosheid of nederlagen meemaken, voelen zij die ook. Wanneer het lijden van de ouders klakkeloos in evenwicht gebracht wordt met het lijden van de kinderen, gaat het lijden over van de ne persoon op de andere en van de ene generatie op de andere, en kost er geen eind aan'.

En dan is de observatie dat: 'het werken met familieopstellingen brengt dikwijls zich herhalende patronen aan het licht die binnen families vele generaties pijn en schade toebrengen'.

Conclusie

Bovenop de berg aan studeer werk over het verbeteren van de kwaliteit van mijn docentschap, denk ik dat elementen van deze methode ik ook zou moeten beheersen, want in kom veel studenten tegen die in de fase van verandering en dus ook accepteren zitten.

Iets voor deze zomer...

Rudolph Regter