Wunengzi


Hoe te leven zonder te lijden in tijden van oorlog en chaos. Wunengzi of Nietskunner is een fascinerende Chinese filosofische tekst in de traditie van het taoïsme. Heb er al veel teksten uit gehaald ter overdenking, zie ook mijn andere blog.

Vandaag, bezig zijnde met onderwijs zaken trof me het volgende:

Zo is de aard van water: dam je het in, dan wordt het transparant; breekt het door de afdamming, dan stroomt het; stijgt het op tot de wolken, dat wordt het regen; zinkt het in de bodem, dan verrijkt het hem. Vormt het rivieren en zeven, dan doet het geen moeite om groots te zijn; staat het in kuilen en holen, dan schaamt het zich niet om zijn kleinheid. Het splits zich in honderd rivieren maar wordt nooit moe, het brengt de tienduizend dingen voordeel zonder ooit op te geven. Het is het summum van zachtheid. Daarom zei oude Langoor: 'Het zachte en wakke overwinst het harde en sterke'.