21st Century skills, handig haakje

Iemand leren zichzelf steeds aan te passen aan de steeds veranderende situaties. Om daar wat haakjes in de geven is het begrip 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkeld. Er zijn daar een aantal modellen op gemaakt. Die van EnGauge, ATCS, NETS, P21.org en NAEP.

Joke Voogte en Paraja Roblin hebben in 2011 een literatuurstudie gedaan naar de verschillende modellen en daarbij kwamen ze op een aantal overeenkomsten. In opdracht van Kennisnet zijn die overeenkomsten vertaald naar de zeven competenties van de 21st eeuw: Samenwerken; Communiceren; ICT-geletterdheid; sociale en culturele vaardigheden; creativiteit; kritische denkvermogen; probleemoplossend vermogen.

Kennisnet gebruikt onderstaand model.

Bron: Kennisnet

Het P21 framewerk heeft zowel de 21steeuw students oucomes, die staan in de regenboog, als de support systems, de grijze krijgen aan de voet. Men ziet het zo dat alles met alles samenhangt. Het model is met name in gebruik in de U.S., maar is ook breed internationaal gedragen. Er is op de website van de organisatie veel materiaal te downloaden, handige richtlijnen en ook video’s met uitleg.

Ga deze modellen als haakjes gebruiken voor mijn cursus ontwerpen. Het lijkt me goed een soort checklist te maken om te zien of je de punten aanraakt. Moet ook nog onderzoeken hoe dit linkt met de vermogen van het hoger onderwijs.