Scriptie maken

Algemene informatie over scriptie proces

Er is een dropbox met de informatie die school geeft en een voorbeeld van hoe Rudolph Regter zijn indeling van folders en opleveringen die gedaan moeten worden met de studenten waar hij mee werkt.

Studie informatie van school en de aanpak van R als je daar meer over wil weten, ook als je niet door hem begeleidt wordt, kan en zal ik je geven als je me een mailtje zend.

Extra studie info

http://scriptiemaken.wikispaces.com Note: wikispaces stopt per juli 2018 er mee. De informatie ben ik aan het overzetten naar deze website.

Heeft het nut met dropbox te werken en de aanpak van RR te volgen? Besluit zelf. Weet dat RR in het studie jaar 2016-2017 in september 2016 de start maakte met 24 studenten. Daarvan zijn er 23 afgestudeerd begin 2017. In 2018 ook weer een success ratio van 95%

Met de start van het studiejaar 2017-2018 zijn we weer met verschillende ploegen begonnen studenten te helpen. Het is me ook gelukt 8 studenten aan een scriptie plek te helpen, dat waren met name studenten die in het buitenland zaten dus niet met gemak in NL een plek konden vinden want solliciteren via Skype werkt niet handig....

Opdrachtgevers waar je bij kan afstuderen heeft RR (nog) niet zo veel. Dat is te zeggen, geen bedrijven in Rotterdam om omgeving. Hij gaat in september 2017 marketing lessen geven voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam, daar zullen wel vele contacten uitkomen, dus ergens in oktober, november van dat jaar is er een grotere kans dat hij je kan helpen aan een uitdagende opdracht.

Inleiding
Een scriptie die een voldoende krijgt. Een 'beroepsproduct', waarmee je in het bedrijfsleven punten zou scoren: het budget krijgen, promotie, extra bonus, een eerste baan. Ook in het studiejaar 2017-2018 gaan er weer veel studenten aan de berg staan die 'scriptie schrijven' heet. 

Begin met het eind in gedachte:
De mondelinge verdediging. De laatste horde voor de finish!

 

resultaat van
Een voldoende voor je scriptie (=go voor mondeling)

resultaat van
Een concept scriptie die ingeleverd kan worden als definitief.

resultaat van
Een Plan van Aanpak dat is goedgekeurd.

resultaat van
Een Start document dat is ondertekend.

 

resultaat van
Een goede inzet, plezier in werken en studeren.

Doel
De studenten van de hogeschool Rotterdam tips en tricks te geven voor het voorbereiden en het houden van hun mondelinge verdediging van hun scriptie.

Beheer van deze pagina
Door Rudolph Regter en A. Knulst met aanvullingen van andere docenten en bronnen. Speciale dank gaat naar Perry Snoek voor het aanleveren van informatie, maar dat is al weer even geleden. Deze wiki ontstond zomer 2015 omdat Rudolph Regter van Andre Knulst hoorde dat hij wel erg vaak dezelfde dingen moest uitleggen... en dat hij dacht dat studenten de oude stof toch zo weer terug in de boekenkast moesten kunnen terug vinden. Rudolph Regter als nieuwe docent en gadget freek maakte een start met een wiki op wikispaces. Die site is er mee gestopt sinds lente 2018, dus nu hier verder. 

Disclaimer
Alle teksten op deze website zijn op persoonlijke basis geschreven. De hogeschool of welke ander officieel organisatie ook heeft met de inhoud, de manier van presenteren etc geen bemoeienis gehad. De informatie en afbeeldingen op de website zijn voor een groot deel afkomstig uit openbare bronnen. We hebben geprobeerd steeds deze bronnen te vermelden, maar het is niet uitgesloten dat bronvermelding op plaatsen onvolledig is. Mocht u vinden dat dit het geval is, neem dan aub hierover contact met ons op. Uit niets van deze wiki kunnen dus rechten worden ontleend. ook: Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Er is geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.