Ce-Keuzepunten - Voorbeeld opdrachten.

CE-keuzepunten is een vak waarbij er geen les gegeven wordt, maar studenten een onderwerp kunnen kiezen, daar 56 uur in moeten steken en daar verslag van doen.

Dit vak blijft er vaak een beetje bij hangen omdat noch studenten nog docenten er veel aandacht aan geven. Veel kansen zitten er wel in, zo kan je het bestuurswerk dat je doet of sponsorwerving voor de sport club hier gebruiken.